Privacy verklaring

Wij zouden u graag informeren over welke informatie wij over u (uw “persoonsgegevens”) verzamelen, waar wij deze voor gebruiken en met wie wij deze delen.

Persoonsgegevens die wij verzamelen:

  1. A) Contactinformatie – zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
  2. B) Informatie over uw aankoop van producten of diensten – zoals informatie over uw gekochte producten via ons.

Hoe we persoonsgegevens verzamelen:

Bij het maken van een ontwerp/offerte om deze dan vervolgens in ons systeem te kunnen uitwerken en later naar u door te kunnen sturen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken:

Om in ons besturingssysteem een tekening of een offerte te kunnen maken. Om hier een goed beeld van te krijgen moeten deze op naam en adres gezet worden. Ook een telefoonnummer en emailadres worden hier ingevuld

Uw toestemming

Indien de verwerkingsactiviteit gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter geen impact hebben op de rechtmatigheid van enige verwerking die gebeurde op basis van uw toestemming voor het intrekken hiervan.

Informatie die wij delen

Voor de hierboven uiteengezette verwerkingsdoeleinden, kunnen wij uw persoonsgegevens delen of vrijgeven:

  • Met dienstverleners en leveranciers waar wij mee samenwerken en waarop vertrouwd wordt om diensten en artikelen te leveren in onze naam

Indien persoonsgegevens met een derde gedeeld worden, eisen wij dat deze derde partij akkoord gaat om uw persoonsgegevens te beschermen en behandelen overeenkomstig alle wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen of andere instructies die wij hun bezorgen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen overeenkomstig met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. We zullen ondermeer vereisen van onze dienstverleners, zakenpartners of professionele adviseurs dat zij gepaste maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang als wettelijk vereist is, of zoals vereist onder enig contract. Indien er geen wettelijke vereiste is, zullen wij informatie over u enkel bijhouden zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld.

Hoe kunt u ons contacteren?

Wij zelf en onze medewerkers zijn allen de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen of indien u enige andere vragen heeft in verband met deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@keukenstudiovoorschoten.nl

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Alle wijzigingen aan deze Privacyverklaring zullen in werking treden op de datum dat deze gepubliceerd wordt, of zoals anderzijds wettelijk vereist is.

 

Laatst gewijzigd op: 30 augustus 2018

Back to Top